top of page

NAMŲ TAISYKLĖS

1. Naudotis Patalpomis leidžiama tik lankytojui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Pilna atsakomybę už lankytojų veiksmus prisiimą Patalpų nuomos sutartį pasirašęs(depozitą ar mokėjimą pervedęs) asmuo.

2. Lankytojai, atvykę su nepilnamečiais vaikais, privalo juos prižiūrėti.  Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą Patalpose.

3. Lankytis patalpose gali tik su Nuomotoju sutartas  asmenų skaičius. Draudžiami vakarėliai.

4. Visa atsakomybė, dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Patalpose, tenka lankytojui. Nuomotojas neatlygina lankytojui jo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos.
5. Nuomotojas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus jeigu tai įvyko dėl Nuomotojo kaltės.

6. Lankytojas privalo saugoti raktus nuo Patalpų. Mokestis (nuostolių atlyginimas) už sulaužytą ar prarastą raktą nuo Patalpų yra 50 Eur.

7. Lankytojas privalo atsakingai ir rūpestingai naudotis Patalpomis, imtis visų įmanomų priemonių, kad galima būtų išvengti savo bei kitų  lankytojų sveikatos ir Nuomotojo turto žalos;
8. Lankytojas, prieš eidamas į pirtį ir/ar sūkurinę vonią, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir galimą poveikį jai. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Pirtimi ir/ar sūkurine vonia.

9.Nesinaudoti pirtimi ir/ar  sūkurine vonia apsvaigus nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų) ar alkoholio. Nevartoti svaigiųjų gėrimų ir/ar maisto SPA zonoje.

10. Nepilti alaus, eterinių aliejų ar  vandens pasemto iš  sūkurinės  vonios  ant pirties krosnelės akmenų (vanduo sūkurinėje vonioje su cheminėmis medžiagomis dezinfekuojančiomis vandenį).

11. Prieš naudojimąsi sūkurine vonia, pirtimi, bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

12. SPA zonoje dėvėti tik švarią bei tvarkingą avalynę ir maudymosi aprangą;

13. Gaiviuosius gėrimus, vandenį įsinešti į SPA zoną tik nedūžtančiuose induose;
14. SPA zonoje (sūkurinėje vonioje pirtyje) draudžiama:
14.1. šokinėti į vandenį, stumdytis, bėgioti.

14.2.Naudotis vantomis, teptis kūną dumblu, medumi;
15. Užteršus Jakuzzi vandenį imamas 100 Eur depozitas.

16. Patalpose įrengta apsaugos ir priešgaisrinė signalizacija, todėl rūkyti galima tik tam skirtoje patalpoje - rūkykloje.

17. Draudžiama po pirties ar išsimaudžius eiti apsinuoginusiems į laiptinę, ar lauką.

18. Draudžiama būriuotis prie įėjimo į laiptinę, rūkyti ar vartoti alkoholį.

19. Gyventojų saugumui namo laiptinė stebima vaizdo kamera.

20. Check in nuo 15:00 val. check out iki 11:00 val.
21. Vaistinėlė ir gesintuvas yra spintoje prie įėjimo į patalpas. Bendrasis pagalbos telefonas 112.

22. Už nuomą mokantis asmuo besąlygiškai sutinka su šiomis nuomos sąlygomis (namų taisyklėmis)

bottom of page